Jobs
FGA

Federaal geschiktheidsattest (FGA) voor de brandweer

Elke kandidaat-brandweerman dient een FGA te behalen om toegelaten te worden tot operationele functies bij de brandweer. Deze proeven kan men afleggen in een van de provinciale brandweerscholen. De data voor deze proeven worden bekendgemaakt via deze website en de website van de civiele veiligheid. 

Meer weten over de toelatingsproeven en het federaal geschiktheidsattest? Raadpleeg de webpagina Werken bij de brandweer.

Kandidaat-brandweerlieden, zowel vrijwilligers als beroeps, moeten een geschiktheidsproef afleggen vooraleer ze worden aangeworven voor operationele functies binnen de openbare brandweer. Opgelet, het federaal geschiktheidsattest is geen garantie dat je onmiddellijk aan de opleiding kan beginnen. Het is wel een vereiste om te kunnen deelnemen aan de aanwervingsproeven die zullen worden georganiseerd in de hulpverleningszones.

Deze geschiktheidsproef bestaat uit drie delen:

  1. Fysieke proeven
  2. Competentietest
  3. Operationele handvaardigheidstest

De drie proeven moeten in dezelfde brandweerschool afgelegd worden. Er zijn 5 provinciale brandweerscholen waar de proeven georganiseerd worden:

Deelname is gratis. Het attest is levenslang geldig (uitgezonderd voor de fysieke proeven, die twee jaar geldig zijn).  Er kan verschillende keren deelgenomen worden. Een behaald attest is geldig in alle provincies.

Voor deelname aan de sportproef moet je een zwembrevet (100 meter) en een medisch attest voorleggen. Je beschikt al bij deelname aan de kennistest over een rijbewijs B.

>>> Meer informatie over het federaal geschiktheidsattest vind je ook terug op de website van de civiele veiligheid.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.